KMC Global Europe Sp. z o. o.
ul. Niemodlińska 89, 45-864 Opole, Polska

www.ovibra.eu

Telefon: +48 77 402 4015 – 7

Zarząd Spółki KMC Global Europe

 

Aleksander Dąbrowski – Prezes Zarządu

e-mail: a.dabrowski@ovibra.eu

Jerzy Kuźmin – Wiceprezes Zarządu

e-mail: j.kuzmin@ovibra.eu

Sekretariat
nr wew. – 30 e-mail: biuro@ovibra.eu

tel. +48 667 524888

Dział Sprzedaży – Obsługa Klienta
nr wew. – 22 e-mail: crm2@ovibra.eu

tel. +48 607 928476

Dyrektor ds. Technicznych
nr wew. – 20 e-mail: j.kuzmin@ovibra.eu

tel. + 48 601 180599

Dział Techniczny
nr wew. – 26 lub 32 e-mail: eng@ovibra.eu

tel. +48 607 681492, +48 669 682999

Zaopatrzenie i Kooperacja
nr wew. – 29 e-mail: zaopatrzenie@ovibra.eu

tel. +48 603 937492

Specjalista ds. dokumentacji i kontroli jakości
nr wew. – 34 e-mail: crm1@ovibra.eu

tel. +48 607928473

Kierownik Działu Finansów i Administracji
nr wew. – 24 e-mail: w.garbarczuk@ovibra.eu

tel. +48 667 274888

 

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na to, aby firma KMC Global Europe sp. z o.o., ul. Niemodlińska 89 45-864 Opole, NIP 7540021831, na wskazany przeze mnie adres e-mail / telefon, kontaktowała się ze mną w celu:

– przedstawienia oferty handlowej na produkty firmy,

– prowadzenia czynności służących zawarciu umowy i/lub wykonywaniu umowy z ww. firmą,

– realizacji obowiązków i/lub uprawnień wynikających umów zawartych z ww. firmą.

Informujemy, że oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdym czasie przez Państwa zmienione lub całkowicie odwołane bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku, prosimy o przesłanie informacji do firmy KMC Global Europe sp. z o.o., adres: ul. Niemodlińska 89, 45-864 Opole, e-mail: ovibra@ovibra.eu lub biuro@ovibra.eu lub pocztą. W związku z odwołaniem zgody nie powstają żadne inne koszty poza kosztem korespondencji względnie kosztami związanymi z przesyłem danych)


FORMUŁA DOTYCZĄCA RODO:

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

KMC Global Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej 89, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:

- wysyłania ofert handlowych

- zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania

- realizacji zleceń produkcyjnych

- świadczenia usług serwisowych

Przez „ Dane osobowe”, rozumie się w szczególności:

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• realizacji umowy czy zlecenia oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług

• wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

• dochodzenia zaległych płatności

• przeprowadzania działań handlowych

Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.

KMC Global Europe Sp z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Jeśli nie zgadzają się Państwo niniejszym zakresem przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu +48 77 402 40 15 bądź adresem email biuro@ovibra.eu.

Informujmy również, że brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji zleceń czy umów handlowych.